Αρχές / σκοπός δημιουργίας, λειτουργίας και παροχής λογισμικού, υπηρεσιών.

Σχεδιάζουμε τη Loggia για να δώσουμε την ευκαιρία σε όλες τις επιχειρήσεις, μικρές ή μεγάλες να διαθέτουν εργαλεία που έως σήμερα ήταν προνόμιο λίγων - κυρίως λόγο του υψηλού κόστους απόκτησης και διατήρησης.

Προάγουμε ένα ανοιχτό, ελεύθερο και καθαρό περιβάλλον που αναδεικνύει τις δυνάμεις του καθένα που διαθέτει μία καλή ιδέα. Παρέχουμε όλα εκείνα τα εργαλεία που θα βοηθήσουν στην υλοποίηση αυτής της ιδέας.

Όλα τα παραπάνω πρέπει να συνάπτουν με τους περιορισμούς του νόμου και της τεχνολογίας. Γι' αυτό το λόγο έχουμε συντάξει αναλυτικούς όρους για όλες τις διαδικασίες, προϊόντα και υπηρεσίες που παρέχουμε.

Προσπαθούμε να διατηρήσουμε την ισορροπία που απαιτείται ώστε να παρέχουμε την αναγκαία ελευθερία στους χρήστες μας, χωρίς όμως να προσβάλουν ελευθερίες και προσωπικά δεδομένα άλλων και παράλληλα να το πετυχαίνουμε μέσα στα πλαίσια του νόμου.

  1. Ελευθερία να μοιράζεσαι και να επικοινωνείς - Οι επιχειρήσεις θα πρέπει να μπορούν να επικοινωνούν και μοιράζονται πληροφορίες ελεύθερα και με όποιο τρόπο χρειάζεται χωρίς να περιορίζονται από το κόστος. Τα εργαλεία που παρέχουν τις δυνατότητες επικοινωνίας στην εποχή μας θα πρέπει να διατίθενται δωρεάν ή σε κόστος που να μπορούν να ανταποκριθούν εταιρείες οποιαδήποτε μεγέθους.
  2. Έλεγχος και ιδιοκτησία της πληροφορίας - Η πληροφορία θα πρέπει να είναι προστατευμένη και να είναι ξεκάθαρη η ιδιοκτησία της. Ο ιδιοκτήτης θα πρέπει να επιλέγει με ποιους και πως θα μοιραστεί την πληροφορία ή δεδομένα.
  3. Ισότητα - Κάθε χρήστης, επιχείρηση, προγραμματιστής ή διαφημιστής θα πρέπει να σέβεται την έννοια της ισότητας μεταξύ των εμπλεκομένων αλλά και να διαθέτει τις ίδιες ευκαιρίες. Προσπαθούμε να παρέχουμε εργαλεία που δίνουν την δυνατότητα σε όλους να μπορέσουν να γίνουν μέρος του ανταγωνισμού.
  4. Δικαιώματα - Τα δικαιώματα των χρηστών και της Loggia αναφέρονται αναλυτικά στα "Δικαιώματα και Υποχρεώσεις". Τα συντάξαμε με γνώμονα το σεβασμό, την ισότητα, την δικαιοσύνη αλλά και τους νόμους.
  5. Παγκοσμιοποίηση - Η Loggia δεν περιορίζεται σε γεωγραφικά ή εθνικά όρια. Παρέχεται το ίδιο για όλα τα κράτη και εθνικότητες.
Ημερομηνία τελευταίας αναθεώρησης 28 Αυγούστου 2013

Το πρωτότυπο κείμενο της συμφωνίας έχει συνταχθεί στα Ελληνικά. Στο βαθμό που οποιαδήποτε μετάφραση της παρούσας συμφωνίας έρχεται σε διένεξη με την Ελληνική έκδοση, η Ελληνική έκδοση υπερισχύει.