Όροι / Προϋποθέσεις αγοράς και χρήσεις προϊόντων, υπηρεσιών, λογισμικού Loggia.

Δήλωση δικαιωμάτων και υποχρεώσεων

Η παρούσα Δήλωση δικαιωμάτων και υποχρεώσεων ("Δήλωση", "Όροι" ή "ΔΔΥ") βασίζεται στις Αρχές της Loggia και αποτελεί τους όρους χρήσης που διέπουν τις σχέσεις μας με τους χρήστες και άλλα πρόσωπα που χρησιμοποιούν τη Loggia. Κατά τη χρήση ή προσπέλαση της Loggia συμφωνείτε με τους όρους της παρούσας Δήλωσης και όλες τις αναθεωρημένες εκδόσεις αυτής που καταρτίζονται κατά καιρούς, σύμφωνα με την Ενότητα 14 παρακάτω.

 1. Απόρρητο
  Αντιμετωπίζουμε την προστασία του προσωπικού απορρήτου ως υπόθεση εξαιρετικής σημασίας. Η Πολιτική Χρήσης Δεδομένων που έχουμε καταρτίσει περιέχει σημαντικές πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο με τον οποίο μπορείτε να χρησιμοποιείτε την Loggia για να μοιράζεστε πληροφορίες με άλλους χρήστες, καθώς και τον τρόπο με τον οποίο συλλέγουμε και μπορούμε να χρησιμοποιούμε το περιεχόμενο και τις πληροφορίες σας. Σας συνιστούμε θερμά να διαβάσετε την Πολιτική Χρήσης Δεδομένων και να ανατρέχετε σε αυτή για τη λήψη σωστών αποφάσεων.
 2. Κοινή χρήση του περιεχομένου και των πληροφοριών χρηστών
  Το σύνολο του περιεχομένου και των πληροφοριών που δημοσιεύετε στη Loggia σάς ανήκει και μπορείτε να ελέγχετε τον τρόπο με τον οποίο κοινοποιείται σε τρίτους μέσω των ρυθμίσεων απορρήτου και εφαρμογών. Επιπρόσθετα:
  1. Για οποιοδήποτε περιεχόμενο το οποίο προστατεύεται από πνευματικά δικαιώματα, όπως φωτογραφίες και βίντεο (περιεχόμενο IP), μας παρέχετε την ακόλουθη άδεια, σύμφωνα με τις ρυθμίσεις απορρήτου και εφαρμογών που έχετε καθορίσει: μας παρέχετε δωρεάν τη μη αποκλειστική, μεταβιβάσιμη, παγκόσμια και με δυνατότητα εκχώρησης άδεια χρήσης οποιουδήποτε περιεχομένου IP, το οποίο δημοσιεύετε στη Loggia ή σε σχέση με αυτό (Άδεια Χρήσης IP). Η συγκεκριμένη Άδεια Χρήσης IP παύει να ισχύει σε περίπτωση που διαγράψετε το περιεχόμενο IP ή το λογαριασμό σας, εκτός εάν το εν λόγω περιεχόμενο έχει κοινοποιηθεί σε τρίτους, οι οποίοι δεν το έχουν διαγράψει.
  2. Όταν επιλέγετε τη διαγραφή περιεχομένου IP, το περιεχόμενο διαγράφεται με την διαδικασία της απενεργοποίησης και όχι της ολοκληρωτικής διαγραφής και ενδέχεται να παραμείνει αποθηκευμένο σε αντίγραφα ασφαλείας για εύλογο χρονικό διάστημα.
  3. Όταν δημοσιεύετε περιεχόμενο ή πληροφορίες χρησιμοποιώντας τη ρύθμιση "Δημόσια", επιτρέπετε σε όλους, συμπεριλαμβανομένων προσώπων που δεν διαθέτουν λογαριασμό στη Loggia, την προσπέλαση και τη χρήση των εν λόγω πληροφοριών και το συσχετισμό τους με το πρόσωπό ή την εταιρεία σας.
  4. Εκτιμούμε ιδιαίτερα τα σχόλια και τις προτάσεις σας σχετικά με τη Loggia, ωστόσο κατανοείτε ότι μπορούμε να αξιοποιούμε αυτά τα στοιχεία χωρίς αυτό να ενέχει καμία υποχρέωση ή ανταμοιβή προς εσάς (όπως και εσείς δεν έχετε καμία υποχρέωση να μας τα παρέχετε).
 3. Ασφάλεια
  Καταβάλλουμε κάθε δυνατή προσπάθεια προκειμένου να διατηρήσουμε τη Loggia ασφαλές, ωστόσο δεν μπορούμε να παρέχουμε καμία σχετική εγγύηση. Για να διατηρήσουμε την ασφάλεια του ιστοτόπου Loggia, χρειαζόμαστε τη συμβολή σας, η οποία περιλαμβάνει την ανάληψη από μέρους σας των εξής δεσμεύσεων:
  1. Δεν θα δημοσιεύετε μη εξουσιοδοτημένες εμπορικές πληροφορίες (όπως ανεπιθύμητη ηλεκτρονική αλληλογραφία) στη Loggia.
  2. Δεν θα συλλέγετε περιεχόμενο ή πληροφορίες χρηστών ή δεν θα έχετε με οποιονδήποτε άλλο τρόπο πρόσβαση στη Loggia χρησιμοποιώντας αυτοματοποιημένα μέσα (όπως προγράμματα συλλογής πληροφοριών: harvesting bot, ρομπότ, "αράχνες" [spiders ή scrapers]), χωρίς την προηγούμενη άδειά μας.
  3. Δεν θα συμμετέχετε σε παράνομες δραστηριότητες μάρκετινγκ πολλαπλών επιπέδων, όπως σχήματα πυραμίδας, μέσω της Loggia.
  4. Δεν θα ανεβάζετε ιούς ή άλλους κώδικες κακόβουλης λειτουργίας.
  5. Δεν θα χρησιμοποιείτε τις πληροφορίες σύνδεσης ή πρόσβασης σε λογαριασμό που ανήκει σε τρίτο πρόσωπο.
  6. Δεν θα τρομοκρατείτε, απειλείτε ή παρενοχλείτε οποιονδήποτε χρήστη.
  7. Δεν θα δημοσιεύετε περιεχόμενο το οποίο: περιλαμβάνει εχθρική φρασεολογία, απειλητικό ή πορνογραφικό υλικό, υποκινεί τη βία ή περιέχει γυμνές εικόνες και έντονες ή αδικαιολόγητες σκηνές βίας.
  8. Δεν θα αναπτύσσετε και δεν θα διαχειρίζεστε πληροφορίες με περιεχόμενο το οποίο σχετίζεται με τη χρήση αλκοόλ, την αναζήτηση γνωριμιών ή άλλο περιεχόμενο μόνο για ενηλίκους (συμπεριλαμβανομένων διαφημιστικού υλικού), χωρίς την εφαρμογή των κατάλληλων περιοριστικών μέτρων βάσει ηλικίας.
  9. Σε περίπτωση που διαφημίζετε ή παρέχετε διαγωνισμούς, προσφορές ή λαχειοφόρες κληρώσεις (“προωθητικές ενέργειες”) στη Loggia, οφείλετε να τηρείτε τις Οδηγίες Προώθησης και να συμμορφώνεστε με την ισχύουσα νομοθεσία.
  10. Δεν θα χρησιμοποιείτε τη Loggia για οποιαδήποτε παράνομη, παραπλανητική, κακόβουλη ενέργεια ή διακριτική μεταχείριση.
  11. Δεν θα προβείτε σε καμία ενέργεια που θα μπορούσε να απενεργοποιήσει, να υπερφορτώσει ή να εμποδίσει τη σωστή λειτουργία ή την εμφάνιση της Loggia, όπως επιθέσεις που αφορούν άρνηση υπηρεσίας ή παρεμβολές στην απόδοση σελίδων ή σε οποιαδήποτε άλλη λειτουργία της Loggia.
  12. Δεν θα διευκολύνετε και δεν θα ενθαρρύνετε οποιαδήποτε παραβίαση της παρούσας Δήλωσης ή των πολιτικών μας.
 4. Εγγραφή και ασφάλεια λογαριασμού
  Οι χρήστες της Loggia παρέχουν τα αληθινά τους ονόματα και πραγματικά στοιχεία και επιθυμούμε να διατηρήσουμε αυτή την κατάσταση ως έχει. Παρακάτω ακολουθούν ορισμένες δεσμεύσεις που αναλαμβάνετε σχετικά με την εγγραφή και τη διατήρηση της ασφάλειας του λογαριασμού σας:
  1. Δεν θα παρέχετε ψευδείς προσωπικές πληροφορίες στη Loggia και δεν θα δημιουργείτε λογαριασμούς για οποιοδήποτε άλλο πρόσωπο εκτός από εσάς χωρίς σχετική άδεια.
  2. Δεν θα δημιουργείτε περισσότερους από έναν προσωπικούς λογαριασμούς.
  3. Σε περίπτωση που απενεργοποιήσουμε το λογαριασμό σας, δεν θα δημιουργήσετε άλλο λογαριασμό χωρίς σχετική άδεια από εμάς.
  4. Δεν θα χρησιμοποιείτε το προσωπικό σας λογαριασμό για εμπορικούς σκοπούς. Για τέτοιους σκοπούς, θα πρέπει να δημιουργήσετε Σελίδα Loggia.
  5. Δεν θα χρησιμοποιείτε τη Loggia εάν είστε κάτω των 13 ετών.
  6. Θα φροντίζετε ώστε τα στοιχεία επικοινωνίας σας να είναι ακριβή και ενημερωμένα.
  7. Δεν θα κοινοποιείτε τον κωδικό πρόσβασής σας (ή το μυστικό σας κλειδί, εάν είστε προγραμματιστής), δεν θα επιτρέπετε την πρόσβαση τρίτων στο λογαριασμό σας και δεν θα προβείτε σε καμία άλλη ενέργεια που ενδέχεται να θέσει σε κίνδυνο την ασφάλεια του λογαριασμού σας.
  8. Δεν θα μεταβιβάζετε το λογαριασμό σας (συμπεριλαμβανομένης οποιασδήποτε σελίδας ή εφαρμογής διαχειρίζεστε) σε τρίτους χωρίς να λάβετε προηγουμένως γραπτή άδεια από εμάς.
  9. Εάν επιλέξετε ένα όνομα χρήστη ή παρόμοιο αναγνωριστικό για το λογαριασμό ή τη Σελίδα σας, διατηρούμε το δικαίωμα να καταργήσουμε ή να επανακτήσουμε το εν λόγω όνομα χρήστη, εάν κρίνουμε ότι είναι ακατάλληλο (όπως, για παράδειγμα, όταν ένας ιδιοκτήτης εμπορικού σήματος υποβάλλει παράπονα σχετικά με ένα όνομα χρήστη που δεν σχετίζεται άμεσα με τον πραγματικό όνομα του χρήστη).
 5. Προστασία δικαιωμάτων τρίτων προσώπων
  Σεβόμαστε τα δικαιώματα όλων των ατόμων και αναμένουμε από εσάς να ενεργείτε με τον ίδιο τρόπο.
  1. Δεν θα δημοσιεύετε περιεχόμενο και δεν θα προβείτε σε καμία ενέργεια στη Loggia που προσβάλλει ή παραβιάζει δικαιώματα τρίτων ή παραβιάζει κατά οποιονδήποτε άλλο τρόπο την ισχύουσα νομοθεσία.
  2. Μπορούμε να καταργήσουμε οποιοδήποτε περιεχόμενο ή πληροφορίες που δημοσιεύετε στη Loggia, εάν θεωρούμε ότι αποτελούν παραβίαση των όρων της παρούσας Δήλωσης ή των πολιτικών μας.
  3. Εάν καταργήσουμε το περιεχόμενό σας λόγω παραβίασης των δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας τρίτου και θεωρείτε ότι αυτό δεν ισχύει, έχετε το δικαίωμα να υποβάλετε ένσταση μέσω της σελίδας επικοινωνίας.
  4. Σε περίπτωση που παραβιάζετε επανειλημμένα τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας τρίτων, θα προβούμε στην απενεργοποίηση του λογαριασμού σας, εάν χρειαστεί.
  5. Δεν έχετε το δικαίωμα χρήσης της πνευματικής ιδιοκτησίας ή των εμπορικών σημάτων μας (συμπεριλαμβανομένης της επωνυμίας Loggia και των λογοτύπων Loggia) ή οποιωνδήποτε άλλων παρόμοιων σε βαθμό που να προκαλείται σύγχυση σημάτων, εκτός εάν επιτρέπεται ρητά από της Οδηγίες Χρήσης Σημάτων ή κατόπιν σχετικής γραπτής άδειας από εμάς.
  6. Εάν συλλέγετε πληροφορίες από χρήστες, θα πρέπει να: λάβετε τη συναίνεσή τους, αποσαφηνίσετε ότι η συλλογή των πληροφοριών τους πραγματοποιείται από εσάς (και όχι από τη Loggia) και να δημοσιεύσετε μια πολιτική προστασίας απορρήτου στην οποία θα εξηγείτε τους λόγους συλλογής και τους τρόπους χρήσης αυτών των πληροφοριών.
  7. Δεν θα δημοσιεύετε (ως Δημόσια) τα έγγραφα ταυτότητας ή άλλα ευαίσθητα οικονομικά στοιχεία που αφορούν τρίτους στη Loggia.
 6. Πληρωμές
  Εάν πραγματοποιείτε πληρωμές στη Loggia, συμφωνείτε με τους Όρους πληρωμών.
 7. Ειδικές διατάξεις για Κοινωνικά Πρόσθετα
  Εάν χρησιμοποιείτε κοινωνικά πρόσθετα του Facebook, Twitter ή άλλων παρόχων μέσω του API τους, όπως τα κουμπιά "Κοινοποίηση" ή "Μου αρέσει!", στον ιστότοπό σας ή στη Loggia, οφείλετε:
  1. Να συμμορφώνεστε με τους πρόσθετους όρους του πάροχου των πρόσθετων.
  2. Αντίστοιχα, μας παρέχετε την άδεια να χρησιμοποιούμε και να επιτρέπουμε σε άλλους να χρησιμοποιούν τους εν λόγω συνδέσμους και το περιεχόμενο στη Loggia.
 8. Ειδικές διατάξεις για προγραμματιστές/διαχειριστές εφαρμογών και ιστοτόπων
  Εάν είστε προγραμματιστής ή διαχειριστής μιας εφαρμογής ή ενός ιστοτόπου της Πλατφόρμας, οφείλετε να συμμορφώνεστε με τους παρακάτω πρόσθετους όρους:
  1. Είστε υπεύθυνος για την εφαρμογή σας και το περιεχόμενο αυτής, καθώς και για τους τρόπους χρήσης της Πλατφόρμας. Αυτό σημαίνει επίσης ότι η εφαρμογή σας ή η χρήση της Πλατφόρμας πληροί τις Πολιτικές Πλατφόρμας της Loggia.
  2. Όσον αφορά την προσπέλαση και τη χρήση δεδομένων που λαμβάνετε από τη Loggia, ισχύουν οι εξής περιορισμοί:
   1. Θα ζητάτε μόνο δεδομένα που απαιτούνται για τη λειτουργία της εφαρμογής σας.
   2. Θα διαθέτετε μια πολιτική προστασίας απορρήτου η οποία θα ενημερώνει τους χρήστες σχετικά με τα δεδομένα που πρόκειται να χρησιμοποιήσετε και τον τρόπο χρήσης, προβολής, κοινοποίησης ή μεταβίβασης αυτών των δεδομένων, ενώ οφείλετε επίσης να συμπεριλάβετε τη διεύθυνση URL για την εν λόγω πολιτική προστασίας απορρήτου στην Εφαρμογή προγραμματιστή.
   3. Δεν θα χρησιμοποιείτε, προβάλλετε, κοινοποιείτε ή μεταβιβάζετε δεδομένα χρηστών κατά τρόπο ο οποίος δεν συνάδει με την πολιτική προστασίας απορρήτου που έχετε καταρτίσει.
   4. Θα διαγράφετε όλα τα δεδομένα που λαμβάνετε από εμάς σχετικά με κάποιον χρήστη κατόπιν αιτήματος του συγκεκριμένου χρήστη και θα παρέχετε ένα μηχανισμό ο οποίος θα επιτρέπει στους χρήστες να υποβάλλουν ανάλογα αιτήματα.
   5. Δεν θα παρέχετε δεδομένα χρήστη που λαμβάνετε από εμάς σε οποιονδήποτε δημιουργό διαφημιστικού υλικού.
   6. Δεν θα μεταβιβάζετε άμεσα ή έμμεσα οποιαδήποτε δεδομένα που λαμβάνετε από εμάς (και δεν θα χρησιμοποιείτε τα εν λόγω δεδομένα σε σχέση με) σε οποιοδήποτε διαφημιστικό δίκτυο, υπηρεσία ανταλλαγής διαφημίσεων, μεσολαβητή πληροφοριών ή σύνολο διαφημιστικών εργαλείων, ακόμη και στην περίπτωση που ο χρήστης συναινεί για την εν λόγω μεταβίβαση ή χρήση.
   7. Δεν θα πωλείτε δεδομένα χρηστών. Σε περίπτωση της εξαγοράς από ή συγχώνευσής σας με τρίτους, μπορείτε να συνεχίσετε να χρησιμοποιείτε τα δεδομένα χρηστών στην εφαρμογή σας, ωστόσο δεν είναι δυνατή η μεταβίβασή τους εκτός της εν λόγω εφαρμογής.
   8. Μπορούμε να σας ζητήσουμε τη διαγραφή δεδομένων χρηστών, εάν τα εν λόγω δεδομένα χρησιμοποιούνται κατά τρόπο που θεωρούμε ότι δεν συνάδει με τις προσδοκίες των χρηστών.
   9. Μπορούμε να περιορίσουμε την πρόσβασή σας σε δεδομένα.
   10. Θα συμμορφώνεστε με όλους τους άλλους περιορισμούς που ορίζονται στις Πολιτικές της πλατφόρμας της Loggia.
  3. Δεν θα μας παρέχετε πληροφορίες που συλλέγετε ανεξάρτητα από χρήστες ή περιεχόμενα χρηστών χωρίς την προηγούμενη συναίνεση των ενδιαφερόμενων χρηστών.
  4. Θα παρέχετε στους χρήστες έναν εύκολο τρόπο κατάργησης της εφαρμογής σας ή αποσύνδεσης από αυτή.
  5. Θα παρέχετε στους χρήστες έναν εύκολο τρόπο επικοινωνίας μαζί σας. Μπορούμε, επίσης, να κοινοποιούμε τη διεύθυνση του email σας σε χρήστες και άλλα πρόσωπα που ισχυρίζονται ότι έχετε παραβιάσει ή με οποιονδήποτε άλλο τρόπο προσβάλει τα δικαιώματά τους.
  6. Θα παρέχετε μια υπηρεσία υποστήριξης πελατών για την εφαρμογή σας.
  7. Δεν θα εμφανίζετε στον ιστότοπο www.loggia.gr διαφημίσεις ή πλαίσια αναζήτησης για δίκτυα τρίτων.
  8. Σας εκχωρούμε όλα τα απαραίτητα δικαιώματα για τη χρήση κωδικών, API, δεδομένων και εργαλείων που λαμβάνετε από εμάς.
  9. Δεν μπορείτε να προβείτε στην πώληση, μεταβίβαση ή εκχώρηση των κωδικών, των API ή των εργαλείων που σας παρέχουμε σε τρίτους.
  10. Δεν θα παρουσιάζετε μια παραπλανητική εικόνα της σχέσης που διατηρείτε με τη Loggia σε τρίτους.
  11. Μπορείτε να διαθέτετε τα λογότυπα που σας παρέχουμε σε προγραμματιστές και να εκδώσετε ένα δελτίο τύπου ή να προβείτε σε οποιαδήποτε δημόσια δήλωση, εφόσον συμμορφώνεστε με τις Πολιτικές της πλατφόρμας της Loggia.
  12. Μπορούμε να εκδώσουμε ένα δελτίο τύπου για την περιγραφή της μεταξύ μας σχέσης.
  13. Θα συμμορφώνεστε με το σύνολο της ισχύουσας νομοθεσίας. Συγκεκριμένα, οφείλετε (εφόσον ισχύει):
   1. να διαθέτετε μια πολιτική κατάργησης μη εξουσιοδοτημένου περιεχομένου και των λογαριασμών που ανήκουν σε κατ' εξακολούθηση παραβάτες, η οποία να συμμορφώνεται με το νόμο περί πνευματικών δικαιωμάτων στην ψηφιακή εποχή (Digital Millennium Copyright Act).
   2. να συμμορφώνεστε με τον τηλεοπτικό νόμο προστασίας της ιδιωτικότητας (Video Privacy Protection Act-VPPA) και να λαμβάνετε την απαραίτητη συναίνεση των χρηστών, εφόσον το επιθυμούν, ώστε να κοινοποιούνται στη Loggia δεδομένα που υπόκεινται στο νόμο VPPA. Οφείλετε να αναφέρετε ότι οποιαδήποτε κοινοποίηση δεδομένων των χρηστών σε εμάς δεν αποτελεί μια δευτερεύουσας σημασίας διαδικασία των συνηθισμένων δραστηριοτήτων σας.
  14. Δεν εγγυούμαστε ότι η Πλατφόρμα ή μέρος αυτής θα παραμείνει για πάντα δωρεάν.
  15. Μας εκχωρείτε όλα τα δικαιώματα που απαιτούνται για τη διασφάλιση της σωστής λειτουργίας της εφαρμογής σας με τη Loggia, συμπεριλαμβανομένου του δικαιώματος ενσωμάτωσης περιεχομένου και πληροφοριών που μας παρέχετε σελίδες, άρθρα, προϊόντα και ανακοινώσεις ενεργειών χρήστη.
  16. Μας παρέχετε το δικαίωμα χρήσης συνδέσμου ή πλαισίου για την εφαρμογή σας και την τοποθέτηση περιεχομένου, συμπεριλαμβανομένων διαφημιστικών μηνυμάτων, γύρω από την εφαρμογή σας.
  17. Μπορούμε να αναλύουμε την εφαρμογή σας, τα περιεχόμενα και τα δεδομένα για οποιονδήποτε σκοπό, συμπεριλαμβανομένων εμπορικών σκοπών (όπως για τη στόχευση της παροχής διαφημίσεων ή τη δημιουργία ευρετηρίου περιεχομένου αναζήτησης).
  18. Μπορούμε να ελέγχουμε την εφαρμογή σας, προκειμένου να βεβαιωθούμε ότι είναι ασφαλής για τους χρήστες.
  19. Μπορούμε να δημιουργούμε εφαρμογές που προσφέρουν παρόμοιες λειτουργίες και υπηρεσίες ή που είναι κατά οποιονδήποτε τρόπο ανταγωνιστικές προς την εφαρμογή σας.
 9. Ειδικές διατάξεις για Σελίδες
  Εάν δημιουργήσετε ή διαχειρίζεστε Σελίδα στη Loggia ή κάνετε κάποια προωθητική ενέργεια ή προσφορά από τη Σελίδα σας, συμφωνείτε με τους Όρους χρήσης των Σελίδων.
 10. Ειδικές διατάξεις για Λογισμικό
  1. Εάν πραγματοποιήσετε λήψη λογισμικού, όπως ανεξάρτητα προϊόντα λογισμικού ή προσθήκες για προγράμματα περιήγησης, συμφωνείτε ότι κατά καιρούς το συγκεκριμένο λογισμικό ενδέχεται να πραγματοποιεί λήψη αναβαθμίσεων, ενημερώσεων και πρόσθετων λειτουργιών από εμάς με στόχο τη βελτίωση, τον εμπλουτισμό ή την περαιτέρω ανάπτυξη του λογισμικού.
  2. Απαγορεύεται οποιαδήποτε τροποποίηση, δημιουργία παράγωγων έργων, αποσυμπίληση ή οποιαδήποτε άλλη προσπάθεια απόκτησης του πηγαίου κώδικα λογισμικού μας, εκτός εάν έχετε ρητή εξουσιοδότηση να το κάνετε δυνάμει άδειας ανοιχτού κώδικα ή μια γραπτή σχετική άδεια από εμάς.
 11. Τροποποιήσεις
  1. Με εξαίρεση τις περιπτώσεις όπου οι αλλαγές πραγματοποιούνται για νομικούς/διαχειριστικούς λόγους ή για να διορθωθεί μια ανακριβής δήλωση, θα σας ειδοποιούμε επτά (7) ημέρες νωρίτερα (για παράδειγμα, θα δημοσιεύουμε την αλλαγή στη Σελίδα διακυβέρνησης του ιστοτόπου Loggia). Θα σας δίνουμε επίσης τη δυνατότητα να υποβάλετε σχόλια για τις αλλαγές που αφορούν την παρούσα Δήλωση.
  2. Σε περίπτωση αλλαγών σε πολιτικές που αναφέρονται ή ενσωματώνονται στην παρούσα Δήλωση, θα παρέχουμε σχετική ειδοποίηση μέσω της Σελίδας διακυβέρνησης του ιστοτόπου.
  3. Κάθε χρήση της Loggia κατόπιν των σχετικών αλλαγών στους όρους συνιστά εκ μέρους σας αποδοχή των τροποποιημένων όρων.
 12. Λύση
  Σε περίπτωση μη συμμόρφωσής σας προς το γράμμα ή το πνεύμα της παρούσας Δήλωσης ή εάν μας εκθέτετε με οποιονδήποτε τρόπο σε πιθανούς νομικούς κινδύνους, μπορούμε να διακόψουμε την παροχή μέρους ή του συνόλου του ιστοτόπου Loggia σε εσάς. Θα σας ενημερώσουμε σχετικά μέσω μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή την επόμενη φορά που θα προσπαθήσετε να συνδεθείτε στο λογαριασμό σας. Μπορείτε επίσης να διαγράψετε το λογαριασμό ή να απενεργοποιήσετε την εφαρμογή σας ανά πάσα στιγμή. Σε κάθε περίπτωση, η παρούσα Δήλωση θα παύσει να ισχύει. Λάβετε υπόψη ότι οι ακόλουθες διατάξεις θα παραμείνουν σε ισχύ: 2.2, 2.3, 3-5, 7.2, 8.1-8.3, 8.9, 8.10, 8.13, 8.15, 8.18 και 12-15.
 13. Επίλυση διαφορών
  1. Οποιαδήποτε αξίωση, άσκηση αγωγής ή διαφορά (διεκδίκηση) που προκύπτει μεταξύ μας και απορρέει από ή σχετίζεται με την παρούσα Δήλωση ή τον ιστότοπο Loggia θα υπόκειται αποκλειστικά στη δικαιοδοσία των δικαστηρίων της Επαρχίας Ρεθύμνου. Η παρούσα Δήλωση, καθώς και οποιαδήποτε αξίωση που ενδεχομένως προκύψει μεταξύ μας, διέπεται από τη νομοθεσία της Ελληνικής Δημοκρατίας, χωρίς να λαμβάνονται υπόψη τυχόν διενέξεις με άλλες νομοθετικές διατάξεις. Για την επίλυση σχετικών αξιώσεων αναγνωρίζετε τη δικαιοδοσία επί των προσώπων των δικαστηρίων της Επαρχίας Ρεθύμνου στην Κρήτη.
  2. Σε περίπτωση που οποιοσδήποτε τρίτος εγείρει αξιώσεις αναφορικά με ενέργειες, περιεχόμενο ή πληροφορίες στη Loggia που σας ανήκουν, δεσμεύεστε να μας αποζημιώνετε και να μας προστατεύετε έναντι οποιασδήποτε ζημιάς, απώλειας ή οποιουδήποτε είδους δαπάνης (συμπεριλαμβανομένων των εύλογων δικηγορικών αμοιβών και νομικών εξόδων) που σχετίζεται με ανάλογες αξιώσεις. Αν και παρέχουμε κανόνες σχετικά με τη συμπεριφορά των χρηστών, δεν μπορούμε να ελέγχουμε ή να υποδεικνύουμε τις ενέργειες των χρηστών της Loggia και δεν είμαστε υπεύθυνοι για το περιεχόμενο ή τις πληροφορίες που μεταδίδονται ή κοινοποιούνται από τους χρήστες στη Loggia. Επίσης, δεν φέρουμε καμία ευθύνη για οποιοδήποτε προσβλητικό, ακατάλληλο, άσεμνο, παράνομο ή με οποιονδήποτε τρόπο ανάρμοστο περιεχόμενο ή πληροφορία που ενδεχομένως εντοπίσετε στη Loggia. Δεν είμαστε υπεύθυνοι για τη συμπεριφορά, εντός και εκτός σύνδεσης, οποιουδήποτε χρήστη της Loggia.
  3. ΠΡΟΣΠΑΘΟΥΜΕ ΝΑ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΜΕ ΟΤΙ Η LOGGIA ΛΕΙΤΟΥΡΓΕΙ ΚΑΝΟΝΙΚΑ, ΕΙΝΑΙ ΑΣΦΑΛΕΣ ΚΑΙ ΔΕΝ ΠΕΡΙΕΧΕΙ ΙΟΥΣ, ΩΣΤΟΣΟ Η ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΙ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΗ ΣΑΣ ΕΥΘΥΝΗ. Η LOGGIA ΠΑΡΕΧΕΤΑΙ "ΩΣ ΕΧΕΙ" ΚΑΙ ΧΩΡΙΣ ΟΠΟΙΟΥΔΗΠΟΤΕ ΕΙΔΟΥΣ ΡΗΤΗ Ή ΣΙΩΠΗΡΗ ΕΓΓΥΗΣΗ, ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΩΝ, ΜΕΤΑΞΥ ΑΛΛΩΝ, ΟΠΟΙΩΝΔΗΠΟΤΕ ΤΕΚΜΑΙΡΟΜΕΝΩΝ ΕΓΓΥΗΣΕΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΣΙΜΟΤΗΤΑΣ, ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟ ΣΚΟΠΟ ΚΑΙ ΜΗ ΠΑΡΑΒΙΑΣΗΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΤΡΙΤΩΝ. ΔΕΝ ΕΓΓΥΟΜΑΣΤΕ ΟΤΙ ΟΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ ΤΗΣ LOGGIA ΘΑ ΕΙΝΑΙ ΣΕ ΚΑΘΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΑΣΦΑΛΕΙΣ ΚΑΙ ΧΩΡΙΣ ΣΦΑΛΜΑΤΑ Ή ΟΤΙ ΘΑ ΠΑΡΕΧΟΝΤΑΙ ΑΠΡΟΣΚΟΠΤΑ ΚΑΙ ΧΩΡΙΣ ΚΑΘΥΣΤΕΡΗΣΕΙΣ Ή ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ. Η LOGGIA ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ, ΤΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ, ΤΙΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ Ή ΤΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΤΡΙΤΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑ ΤΟΥ ΠΑΡΟΝΤΟΣ ΑΠΑΛΛΑΣΣΕΤΕ ΕΜΑΣ, ΤΟΥΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΕΣ, ΤΑ ΣΤΕΛΕΧΗ, ΤΟΥΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥΣ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΜΑΣ ΑΠΟ ΟΠΟΙΕΣΔΗΠΟΤΕ ΑΞΙΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΖΗΜΙΕΣ, ΓΝΩΣΤΕΣ Ή ΑΓΝΩΣΤΕΣ, ΠΟΥ ΠΡΟΚΥΠΤΟΥΝ ΑΠΟ Ή ΜΕ ΟΠΟΙΟΝΔΗΠΟΤΕ ΤΡΟΠΟ ΣΥΝΔΕΟΝΤΑΙ ΜΕ ΑΞΙΩΣΕΙΣ ΠΟΥ ΕΓΕΙΡΕΤΕ ΕΝΑΝΤΙ ΤΡΙΤΩΝ. ΣΕ ΚΑΘΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ Η LOGGIA ΔΕΝ ΘΑ ΑΝΑΛΑΜΒΑΝΕΙ ΚΑΜΙΑ ΕΥΘΥΝΗ, ΣΤΟ ΜΕΓΙΣΤΟ ΒΑΘΜΟ ΠΟΥ ΑΥΤΟ ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΙΣΧΥΟΥΣΑ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ.
 14. Ορισμοί
  1. Με τον όρο "Loggia" νοούνται οι λειτουργίες και οι υπηρεσίες που παρέχουμε μέσω (α) του ιστοτόπου μας, στη διεύθυνση www.loggia.gr, καθώς και μέσω άλλων ιστοτόπων και συνεργαζόμενων ιστοτόπων της Loggia (συμπεριλαμβανομένων δευτερευόντων τομέων, διεθνών εκδόσεων, widget και εκδόσεων για κινητά τηλέφωνα), (β) της Πλατφόρμας μας, (γ) των Εφαρμογών, καθώς και άλλων παρόμοιων δυνατοτήτων και (δ) άλλων πολυμέσων, λογισμικού, συσκευών ή δικτύων που υφίστανται ή πρόκειται να αναπτυχθούν.
  2. Με τον όρο "Πλατφόρμα" νοείται το σύνολο των API και των υπηρεσιών (όπως το περιεχόμενο) που επιτρέπουν σε τρίτους, συμπεριλαμβανομένων προγραμματιστών εφαρμογών και διαχειριστών ιστοτόπων, να ανακτούν δεδομένα από τη Loggia ή να παρέχουν δεδομένα σε εμάς.
  3. Με τον όρο "πληροφορίες" νοούνται οποιαδήποτε στοιχεία και άλλες πληροφορίες που σας αφορούν, συμπεριλαμβανομένων ενεργειών που πραγματοποιούνται από εγγεγραμμένους και μη εγγεγραμμένους χρήστες της Loggia.
  4. Με τον όρο "περιεχόμενο" νοείται οποιοδήποτε στοιχείο που δημοσιεύεται στη Loggia από εσάς ή άλλους χρήστες και το οποίο δεν δύναται να περιληφθεί στον όρο "πληροφορία".
  5. Με τον όρο "δεδομένα" ή "δεδομένα χρήστη" νοούνται οποιαδήποτε δεδομένα, στα οποία συμπεριλαμβάνονται περιεχόμενο ή πληροφορίες χρηστών που ανακτώνται από εσάς ή από τρίτους στη Loggia ή παρέχονται από εσάς ή από τρίτους μέσω της Πλατφόρμας.
  6. Με τον όρο "δημοσίευση" νοείται μια δημοσίευση στη Loggia ή οποιαδήποτε διάθεση πληροφοριών μέσω της Loggia.
  7. Με τον όρο "χρήση" νοείται η χρήση, αντιγραφή, δημόσια εκτέλεση ή προβολή, διανομή, τροποποίηση, μετάφραση και δημιουργία παράγωγων έργων.
  8. Με τον όρο "ενεργός εγγεγραμμένος χρήστης" νοείται οποιοσδήποτε χρήστης έχει συνδεθεί στη Loggia τουλάχιστον μία φορά κατά το χρονικό διάστημα των προηγούμενων 30 ημερών.
  9. Με τον όρο "εφαρμογή" νοείται οποιαδήποτε εφαρμογή ή ιστότοπος που χρησιμοποιεί την Πλατφόρμα ή έχει πρόσβαση σε αυτή, καθώς και οποιοδήποτε άλλο στοιχείο λαμβάνει ή έχει λάβει δεδομένα από εμάς. Εάν δεν επιθυμείτε να έχετε πλέον πρόσβαση στην Πλατφόρμα αλλά δεν έχετε διαγράψει όλα τα δεδομένα σας, ο όρος "εφαρμογή" θα ισχύει έως ότου προβείτε στη διαγραφή των δεδομένων.
 15. Άλλα
  1. Ανεξάρτητος που κατοικείτε ή η έδρα της επιχειρηματικής σας δραστηριότητας βρίσκεται, η παρούσα Δήλωση αποτελεί μια συμφωνία ανάμεσα σε εσάς και στην εταιρεία Β.Ηλιάκης - Γ.Ηλιάκης Ε.Ε. Στο παρόν, οι όροι “εμείς”, “εμάς” και “μας” αναφέρονται στην εταιρεία Β.Ηλιάκης - Γ.Ηλιάκης Ε.Ε.
  2. Η παρούσα Δήλωση αποτελεί το σύνολο της συμφωνίας μεταξύ των συμβαλλόμενων μερών όσον αφορά τη Loggia και υπερισχύει οποιωνδήποτε προηγούμενων συμφωνιών.
  3. Εάν οποιαδήποτε διάταξη της παρούσας Δήλωσης κριθεί ως μη εφαρμοστέα, δεν επηρεάζει τις υπόλοιπες διατάξεις, οι οποίες παραμένουν σε πλήρη ισχύ και εφαρμογή.
  4. Η αποτυχία εφαρμογής οποιασδήποτε διάταξης της παρούσας Δήλωσης δεν θα θεωρείται ως αποποίηση των όρων της.
  5. Οποιαδήποτε τροποποίηση ή αποποίηση των διατάξεων της παρούσας Δήλωσης πρέπει να πραγματοποιείται εγγράφως και να φέρει την υπογραφή μας.
  6. Δεν μπορείτε να μεταβιβάζετε δικαιώματα ή υποχρεώσεις που διαθέτετε βάσει της παρούσας Δήλωσης σε τρίτους, χωρίς τη συναίνεσή μας.
  7. Διατηρούμε το δικαίωμα εκούσιας εκχώρησης όλων των δικαιωμάτων μας και των υποχρεώσεων που προκύπτουν βάσει της παρούσας Δήλωσης σε περίπτωση συγχώνευσης, εξαγοράς ή πώλησης των περιουσιακών μας στοιχείων αυτοδικαίως ή με οποιονδήποτε άλλο τρόπο.
  8. Κανένα στοιχείο της παρούσας Δήλωσης δεν εμποδίζει τη συμμόρφωσή μας προς τις διατάξεις του νόμου.
  9. Η παρούσα Δήλωση δεν προβλέπει την εκχώρηση δικαιωμάτων τρίτων δικαιούχων.
  10. Διατηρούμε όλα τα δικαιώματα που δεν σας έχουμε εκχωρήσει ρητώς.
  11. Οφείλετε να συμμορφώνεστε με όλους τους ισχύοντες νόμους κατά τη χρήση του ιστοτόπου Loggia ή την πρόσβαση σε αυτόν.
Ημερομηνία τελευταίας αναθεώρησης 14 Αυγούστου 2018

Το πρωτότυπο κείμενο της συμφωνίας έχει συνταχθεί στα Ελληνικά. Στο βαθμό που οποιαδήποτε μετάφραση της παρούσας συμφωνίας έρχεται σε διένεξη με την Ελληνική έκδοση, η Ελληνική έκδοση υπερισχύει.