Όροι / Προϋποθέσεις αγοράς και χρήσεις προϊόντων, υπηρεσιών, λογισμικού Loggia.

Πολιτική προστασίας προσωπικών δεδομένων

ΣΚΟΠΟΣ
Η προστασία των προσωπικών σας δεδομένων και ειδικότερα των πληροφοριών που αφορούν πληρωμές είναι πολύ σημαντική για εμάς. Στη Loggia προσπαθούμε να είμαστε όσο ποιο ξεκάθαροι με διάφανες διαδικασίες αναφορικά με τον τρόπο που συλλέγουμε και διαχειριζόμαστε τα δεδομένα που εισάγετε.

Είμαστε διατεθειμένοι να διατηρούμε την εμπιστευτικότητα των προσωπικών σας δεδομένων (δεδομένα που δεν ορίζονται ως δημόσια) και των δεδομένων που αφορούν στοιχεία πληρωμών. Σε περιπτώσεις είμαστε υποχρεωμένοι να μοιραζόμαστε τα δεδομένα σας για να μπορούμε να παρέχουμε ορισμένες υπηρεσίες σε εσάς, να μπορούμε να πραγματοποιούμε εμπορικές διαδικασίες της Loggia ή και για νομικούς λόγους.

Σε οποιαδήποτε περίπτωση θα το γνωρίζετε και θα μπορείτε να το αποτρέπετε με διαδικασίες που αναφέρονται στην Δήλωση Δικαιωμάτων και Υποχρεώσεων.

ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΧΡΗΣΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ
Η εισαγωγή δεδομένων που αφορούν πληρωμές (στοιχεία καρτών, λογαριασμών) είναι αναγκαία μόνο για την παροχή των υπηρεσιών που παρέχονται και εσείς εκ των προτέρων επιλέγετε. Δεν χρησιμοποιούμε τα στοιχεία αυτά για οποιαδήποτε άλλο σκοπό και δεν τα μοιραζόμαστε με τρίτους.

ΑΝΤΑΛΛΑΓΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ
Η Loggia δεν θα μοιραστεί προσωπικά δεδομένα με τρίτους πριν την σύμφωνη γνώμη σας. Δεν θα πουλήσουμε, ενοικιάσουμε ή χαρίσουμε τα προσωπικά σας δεδομένα σε τρίτους πριν την σύμφωνη γνώμη σας.

Δεν θα χρησιμοποιήσουμε τα δεδομένα πληρωμών σας εκτός για λόγους χρέωσης ή εσωτερικής διαχείρισης της Loggia και με καμία άλλη εφαρμογή, εταιρεία, οργανισμό ή άτομο.

ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΚΑΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΤΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΣΑΣ
Η πρόσβαση στα δεδομένα σας είναι πάντα διαθέσιμη μέσω την κονσόλας διαχείρισης My.Loggia με την χρήση των στοιχείων πιστοποίησης του λογαριασμού σας.

Σας προτρέπουμε να διατηρείτε τα προσωπικά στοιχεία σας ανανεωμένα καθώς θα βοηθήσει στην ευκολότερη υποστήριξη του λογαριασμού σας από την Loggia και θα επιτρέψειι την άμεση επικοινωνία μαζί σας. Τα στοιχεία πληρωμών ή νομιμοποιητικά σας στοιχεία βρίσκονται και αυτά στην κονσόλα διαχείρισης My.Loggia. Η σωστή τους καταχώριση από εσάς και η επικαιροποίησή τους επιτρέπουν την σωστή τιμολόγηση των υπηρεσιών σας από την Loggia.

Θα πρέπει να γνωρίζετε ότι η διαγραφή του λογαριασμού σας ή σελίδας αφαιρεί και την πρόσβαση σε εσάς ή άλλους διαχειριστές σελίδων. Τα δεδομένα δεν αφαιρούνται για λόγους ασφάλειας και δυνατότητας επαναφοράς.

Μπορούμε να διαγράψουμε ή να απενεργοποιήσουμε λογαριασμούς, σελίδες, εφαρμογές ή οποιοδήποτε δεδομένο έχει εισαχθεί από εσάς αν κρίνουμε ότι παραβαίνει όρους, νόμους ή πολιτικές που αναφέρονται σε αυτή την δήλωση ή όποια άλλη δήλωση που δημοσιεύεται στην Loggia. Η Loggia δεν έχει υποχρέωση να σας προειδοποιήσει ή να ζητήσει την άδειά σας για αυτή την ενέργεια.

ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΤΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΣΑΣ
Λαμβάνουμε όλα τα απαραίτητα μέτρα ώστε τα δεδομένα σας να είναι ασφαλή, να μην παρέχονται χωρίς την συγκατάθεσή σας και να μην έχουν πρόσβαση άτομα χωρίς τις απαραίτητες πιστοποιήσεις (ενεργό λογαριασμό χρήστη Loggia - συγκατάθεση από εσάς για πρόσβαση σε σελίδα, εφαρμογή ή άλλο δεδομένο).

Αυτά συμπεριλαμβάνουν την χρήση πιστοποιητικών ασφαλείας (SSL από την εταιρεία GeoTrust), λογισμικό ασφαλείας στους διακομιστές μας (RackSpace) και εργαλεία ασφαλείας που παρέχονται από την τεχνολογία που χρησιμοποιούμε για τον προγραμματισμό των εφαρμογών μας.

Η ασφάλεια των δεδομένων σας εξαρτάται και από την δική σας συμβολή ως προς το να προστατεύετε τον κωδικό ασφαλείας ή άλλα στοιχεία πιστοποίησης του λογαριασμού σας, να μην παρέχετε πρόσβαση σε δεδομένα δικά σας ή της επιχείρησής σας σε χρήστες που δεν ελέγχονται από εσάς και τέλος να γνωρίζεται τις δυνατότητες και ασφάλεια των εφαρμογών που χρησιμοποιούν την Loggia αλλά έχουν εγκατασταθεί σε διακομιστές ή συστήματα που η Loggia δεν έχει πρόσβαση.

ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΙΣ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ
Θα πρέπει να γνωρίζετε ότι η παρούσα δήλωση μπορεί να αλλάξει ανά πάσα στιγμή. Η κάθε ανανέωση της θα δημοσιεύεται στην ιστοσελίδα της Loggia και θα είναι διαθέσιμη προς όλους. Με κάθε ανανέωση θα επικαιροποιούμε την ημερομηνία δημοσίευσής της στην κάτω μεριά της σελίδας.

Η Loggia δεν έχει υποχρέωση προσωπικής ειδοποίησης για αλλαγές της παρούσας ή οποιαδήποτε άλλης δήλωσης προς τους χρήστες. Η διατήρηση του λογαριασμού σας, σελίδων, εφαρμογών ή οποιουδήποτε δεδομένου δηλώνει την συμφωνία με τις πολιτικές της Loggia.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
Για περισσότερες πληροφορίες αναφορικά με την χρήση και πολιτική δεδομένων μπορείτε να δείτε τους Όρους εισαγωγής, διατήρησης δεδομένων που είναι δημοσιευμένη στην ιστοσελίδα μας.

 

Ημερομηνία τελευταίας αναθεώρησης 16 Αυγούστου 2018

Το παρόν συμπληρώνεται από τους Ορισμούς, Λύσεις, Τροποποιήσεις, Επίλυση διαφορών και άλλα που αναφέρονται στην "Δήλωση δικαιωμάτων και υποχρεώσεων".

Το πρωτότυπο κείμενο της συμφωνίας έχει συνταχθεί στα Ελληνικά. Στο βαθμό που οποιαδήποτε μετάφραση της παρούσας συμφωνίας έρχεται σε διένεξη με την Ελληνική έκδοση, η Ελληνική έκδοση υπερισχύει.