Όροι / Προϋποθέσεις αγοράς και χρήσεις προϊόντων, υπηρεσιών, λογισμικού Loggia.

Πολιτική πληρωμών

Σε περίπτωση που είστε κάτω των 18 (ηλικία) μπορείτε να πραγματοποιείτε αγορές και να κάνετε πληρωμές μόνο μετά την συγκατάθεση γονέα ή προστάτη. Παρακαλώ διαβάστε μαζί με τον γονέα ή προστάτη τα παρακάτω σε αυτή την περίπτωση.

 1. Πραγματοποιώντας αγορές
  1. Τιμολόγηση - Θα πρέπει να προσέχετε αναλυτικά την τιμολόγηση πριν πραγματοποιήσετε αγορές καθώς αυτή μπορεί να συμπεριλαμβάνει κόστη όπως ΦΠΑ, φόρους ή μεταφορικά - τα οποία μπορεί να μην ήταν κατανοητά ή να μην συμπεριλαμβάνονταν στο κόστος του προϊόντος ή της υπηρεσίας. Για όλα τα παραπάνω κόστη είστε υπεύθυνος για την εξόφλησή τους αν ολοκληρώσετε την αγορά.
  2. Συμπληρωματικοί όροι - Μπορεί να σας ζητηθεί να συμφωνήσετε σε συμπληρωματικούς όρους πριν την ολοκλήρωση της αγοράς σας που ενδεχόμενος να μην αναφέρονται στην παρούσα δήλωση. Με την ολοκλήρωση της αγοράς δηλώνετε ότι συμφωνείτε και με τους συμπληρωματικούς όρους.
  3. Συνδρομές - Αν η αγορά σας συμπεριλαμβάνει συνδρομητικές χρεώσεις θα χρεωθείτε με την ολοκλήρωση της αγοράς το πρώτο πάγιο και θα επαναλαμβάνονται οι χρεώσεις ανά διάστημα που αναγράφεται κατά την πώληση. Οι παρακάτω περιπτώσεις αφορούν συνδρομητικές υπηρεσίες:
   1. Αν σας παρέχεται δωρεάν δοκιμαστική περίοδος είναι δική σας υποχρέωση να τερματίσετε την συνδρομή πριν λήξει η δοκιμαστική περίοδος. Σε αντίθετη περίπτωση θα χρεωθείτε το πρώτο πάγιο με την λήξη και θα επαναλαμβάνονται οι χρεώσεις ανά διάστημα που αναγράφεται κατά την πώληση.
   2. Μπορείτε να τερματίσετε την κάθε συνδρομή στην σελίδα των ρυθμίσεων του προϊόντος ή υπηρεσίας που αγοράσατε.
   3. Αν τερματίσετε την συνδρομή θα μπορείτε να έχετε πρόσβαση στο προϊόν ή υπηρεσία μέχρι να λήξη το τελευταίο πληρωμένο πάγιό της.
 2. Τρόποι πληρωμής
  Ο τρόπος πληρωμής για όλα τα προϊόντα ή υπηρεσίες που παρέχονται από την Loggia είναι ηλεκτρονική πληρωμή μέσω κάρτας ή με την χρήση λογαριασμού PayPal.
  Η Loggia δεν πραγματοποιεί την χρέωση της κάρτας σας. Η διαδικασία της έγκρισης και χρέωσης αναλαμβάνεται από συνεργάτη της Loggia - Authorize.net - ο οποίος είναι και υπεύθυνος για την ασφάλεια κατά την διάρκεια της συναλλαγής.
  Η Loggia δεν αποθηκεύει συνολικά στοιχεία πιστωτικών καρτών που απαιτούνται για την χρέωση της κάρτας σας.
  Αντιστοίχως η πληρωμές μέσω PayPal πραγματοποιούνται σε ασφαλή σελίδα, ευθύνη της PayPal Inc και όχι σε σελίδες της Loggia. Η Loggia δεν αποθηκεύει, ούτε έχει πρόσβαση στα συνολικά στοιχεία πιστοποίησης του λογαριασμού που διατηρείτε στην PayPal.
 3. Επιστροφές και Πιστώσεις
  Η Loggia δεν πραγματοποιεί επιστροφές χρημάτων η πιστώσεις εκτός σε περίπτωση ακύρωσης μέσα σε όρια δοκιμαστικής περιόδου αν και όταν ισχύει αυτό για προϊόν ή υπηρεσία και αναφέρεται στην περιγραφή του. Θα πρέπει να είστε προσεκτική πριν ολοκληρώσετε μία αγορά καθώς δέχεστε να χρεωθείτε με το ποσό που σας παρουσιάστηκε και χωρίς να έχετε καμία απαίτηση μετά το πέρας αυτής.
Ημερομηνία τελευταίας αναθεώρησης 14 Νοεμβρίου 2018

Το παρόν συμπληρώνεται από τους Ορισμούς, Λύσεις, Τροποποιήσεις, Επίλυση διαφορών και άλλα που αναφέρονται στην "Δήλωση δικαιωμάτων και υποχρεώσεων".

Το πρωτότυπο κείμενο της συμφωνίας έχει συνταχθεί στα Ελληνικά. Στο βαθμό που οποιαδήποτε μετάφραση της παρούσας συμφωνίας έρχεται σε διένεξη με την Ελληνική έκδοση, η Ελληνική έκδοση υπερισχύει.