Όροι / Προϋποθέσεις αγοράς και χρήσεις προϊόντων, υπηρεσιών, λογισμικού Loggia.

Όροι δημιουργίας, χρήσης σελίδων

Οι Σελίδες στην Loggia αντιπροσωπεύουν εταιρείες, οργανισμούς, δημόσια πρόσωπα ή οτιδήποτε μπορεί να περιέχει δεδομένα ιστοσελίδων ή εφαρμογών.

Οι παρακάτω συμπληρωματικοί όροι ισχύουν αναφορικά με την δημιουργία και διατήρηση 'Σελίδας' στη Loggia.

 1. Γενικοί Όροι
  1. Μόνο εγκεκριμένοι εκπρόσωποι έχουν δικαίωμα να δημιουργούν ή/και να διαχειρίζονται Σελίδες που αφορούν επιχειρήσεις, οργανισμούς, brand, πνευματικά δικαιώματα ή πρόσωπα.
  2. Ο κάθε χρήστης έχει το δικαίωμα να δημιουργήσει Σελίδα για κάποιο από τα παραπάνω αρκεί να μην δημιουργεί σύγχυση και να αναφέρει ότι δεν είναι επίσημη.
  3. Το περιεχόμενο των Σελίδων είναι δημόσιο εκτός ο διαχειριστείς το ορίσει ως Μη-Δημόσιο ή Προσωπικό (ισχύει για τύπους πληροφορίας που η Loggia δίνει την δυνατότητα ορισμού).
  4. Η Σελίδες μπορούν να διαθέτουν όρους, δηλώσεις ή πολιτικές. Κανένα από αυτά δεν μπορεί να έρχεται σε σύγκρουση με τις Πολιτικές και Όρους της Loggia.
 2. Διαχείριση Σελίδων
  1. Ονόματα, Tags και Διευθύνσεις URL
   Τα ονόματα, tags και οι διευθύνσεις url που εισάγονται σαν Βασικά Στοιχεία μίας σελίδας, θα πρέπει να αντιπροσωπεύουν το περιεχόμενο και να μην είναι παραπλανητικά.
   Παράλληλα θα πρέπει να συμμορφώνονται με τα παρακάτω:
   • Να μην περιέχουν γενικές λέξεις και έννοιες (πχ Πίτσα, Μπίρα).
   • Να είναι γραμματικά σωστές, να έχουν σωστό συντακτικό και να μην διαθέτουν μόνο κεφαλαίους χαρακτήρες.
   • Να μην διαθέτουν σύμβολα.
  2. Αλλαγές και μεταφορές για Ονόματα, Tags και Διευθύνσεις URL
   Τα ονόματα, tags και οι διευθύνσεις url μπορούν να αλλάξουν μέσω της επεξεργασίας των Βασικών Στοιχείων της Σελίδας. Για τις αλλαγές ισχύουν τα παραπάνω (2.1)
 3. Διαχείριση Δεδομένων
  Αν μέσω της Σελίδας σας συλλέγεται ή διατηρείτε (ανεξαρτήτως με ποιο τρόπο) δεδομένα προσώπων, εταιρειών, χρεώσεων/πληρωμών ή άλλα προσωπικά δεδομένα θα πρέπει να είναι σαφές στους ενδιαφερόμενους ότι εσείς είστε που συλλέγετε (και αναλαμβάνεται κάθε ευθύνη) τα στοιχεία αυτά και όχι η Loggia.
  Απαγορεύεται η αυτοματοποιημένη εισαγωγή δεδομένων πέρα μέσω εργαλείων που προσφέρει η Loggia.
 4. Διατηρούμε το δικαίωμα να απορρίψουμε ή να διαγράψουμε Σελίδα για οποιοδήποτε λόγο και χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση. Οι όροι μπορούν να αλλάξουν ανά πάσα στιγμή χωρίς την υποχρέωση να ειδοποιηθείτε.
Ημερομηνία τελευταίας αναθεώρησης 21 Αυγούστου 2018

Το παρόν συμπληρώνεται από τους Ορισμούς, Λύσεις, Τροποποιήσεις, Επίλυση διαφορών και άλλα που αναφέρονται στην "Δήλωση δικαιωμάτων και υποχρεώσεων".

Το πρωτότυπο κείμενο της συμφωνίας έχει συνταχθεί στα Ελληνικά. Στο βαθμό που οποιαδήποτε μετάφραση της παρούσας συμφωνίας έρχεται σε διένεξη με την Ελληνική έκδοση, η Ελληνική έκδοση υπερισχύει.