Όροι / Προϋποθέσεις αγοράς και χρήσεις προϊόντων, υπηρεσιών, λογισμικού Loggia.

Δήλωση δικαιωμάτων & υποχρεώσεων

Πολιτική προσωπικών δεδομένων

Πολιτική διαχείρισης δεδομένων

Πολιτική χρήσης πλατφόρμας

Πολιτική χρήσης σελίδων

Πολιτική χρήσης εφαρμογών

Πολιτική χρήσης διαφημίσεων

Πολιτική αγορών και πληρωμών