Όροι / Προϋποθέσεις αγοράς και χρήσεις προϊόντων, υπηρεσιών, λογισμικού Loggia.

Πολιτική διαχείρισης δεδομένων

 1. Τομέας Χρήστη - Δεδομένα που εισάγετε και πως διαχειρίζονται
  1. Πληροφορίες που λαμβάνουμε από εσάς
   Οι πληροφορίες που ενδέχεται να λάβουμε από εσάς συμπεριλαμβάνουν:
   1. Στοιχεία Χρήστη
    Τα υποχρεωτικά στοιχεία που είναι απαραίτητα κατά την εγγραφή αλλά και τα στοιχεία που μπορείτε ως χρήστης να προσθέσετε στο προφίλ σας.
    • Υποχρεωτικά στοιχεία κατά την εγγραφή: Για να εγγραφείτε στις υπηρεσίες της Loggia είναι υποχρεωτικό να παρέχετε το όνομα σας, μία διεύθυνση email και ένα κωδικό πρόσβασης. Εκτός του κωδικού πρόσβασης - τα υπόλοιπα - θεωρούνται ως δημόσια και η Loggia μπορεί να τα χρησιμοποιήσει για διαφημιστικούς ή άλλους σκοπούς (συμπεριλαμβανομένου την κοινοποίηση σε τρίτους). Σε περιπτώσεις εισαγωγής μέσω άλλης πλατφόρμας (όπως Facebook Connect) ισχύουν οι όροι μεταξύ της πλατφόρμας και εσάς.
    • Προαιρετικά στοιχεία προφίλ: Μπορείτε - προαιρετικά - να εισάγεται στοιχεία στην καρτέλα του προφίλ σας, όπως τηλέφωνα, διευθύνσεις, φωτογραφίες και άλλα στοιχεία που σας περιγράφουν ως άτομο. Τα στοιχεία θεωρούνται επίσης δημόσια και η Loggia μπορεί να τα χρησιμοποιήσει για διαφημιστικούς ή άλλους σκοπούς (συμπεριλαμβανομένου την κοινοποίηση σε τρίτους).
    ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Μέσω της πλατφόρμας my.loggia μπορείτε να ορίσετε προαιρετικά ορισμένα στοιχεία του προφίλ σας ως "προσωπικά". Σε αυτή την περίπτωση τα στοιχεία φυλάσσονται στον λογαριασμό σας χωρίς να έχει την δυνατότητα να τα κοινοποιήσει σε τρίτους.
   2. Άλλες πληροφορίες που λαμβάνουμε από εσάς
    Παράλληλα με τις πληροφορίες που εισάγετε λαμβάνουμε και πληροφορίες με αυτόματους τρόπους τις οποίες δεν κοινοποιούμε ούτε δημοσιεύουμε, ούτε μοιραζόμαστε με τρίτους (εκτός περιπτώσεων απαίτησης κρατικών φορέων και αρχών μετά από νόμιμα εντάλματα). Τέτοιες πληροφορίες συμπεριλαμβάνουν:
    • Διευθύνσεις IP, ιστορικό χρήσης, ημερομηνίες χρήσεις, πληροφορίες τοποθεσίας.
   3. Όνομα / Κωδικός Χρήστη και Email Λογαριασμού
    1. Το Όνομα Χρήστη (Loggia URL) είναι ένα μοναδικό όνομα που δημιουργεί μοναδικό σύνδεσμο για απευθείας πρόσβαση στον χώρο με τα Δημόσια στοιχεία προφίλ του χρήστη. Είναι δυνατό να χρησιμοποιηθεί ο σύνδεσμος για πρόσβαση από εξωτερικούς ιστότοπους.
    2. Ο Κωδικός ID Χρήστη είναι ένα μοναδικό νούμερο για κάθε χρήστη της Loggia.
    3. Ο κωδικός id και το όνομα χρήστη χρησιμοποιούνται από την Loggia για να αναγνωρίσουν τον χρήστη και να ξεχωρίζουν προγραμματιστικά τα δεδομένα. Παράλληλα χρησιμοποιούνται στις καταχωρίσεις ιστορικού ενεργειών (μόνο για εσωτερική χρήση) και τέλος βοηθούν στο τμήμα υποστήριξης.
  2. Δημόσιες / Προσωπικές Πληροφορίες
   Όταν χρησιμοποιούμε την φράση 'Δημόσιες' αναφορικά με πληροφορίες ή δεδομένα σας, εννοούμε ότι είναι διαθέσιμα προς διαφημιστική εκμετάλλευση ή μπορούν να παρέχονται ή να προβάλλονται σε τρίτους ελεύθερα.
   'Προσωπικές' θεωρούμε πληροφορίες που μπορούν να χρησιμοποιηθούν μόνο για εσωτερικές διαδικασίες της Loggia.
   1. Δεδομένα που επιλέγετε να είναι δημόσια ή προσωπικά
    Δεν διαθέτουν όλα τα δεδομένα που εισάγετε, την επιλογή αν θα είναι δημόσια ή όχι.
    • Δεδομένα με επιλογή: Αυτά συμπεριλαμβάνουν τις διευθύνσεις σας, τα τηλέφωνα, τα email (όχι το email εγγραφής) και τους συνδέσμους σας. Επίσης συμπεριλαμβάνουν τα άλμπουμ με τις φωτογραφίες σας.
    • Δεδομένα χωρίς επιλογή (μόνο Δημόσια): Αυτά συμπεριλαμβάνουν την εικόνα προφίλ, το όνομα σας, το email του λογαριασμού που χρησιμοποιείται κατά την πιστοποίηση χρήστη.
   2. Γιατί υπάρχουν δεδομένα χωρίς επιλογή (μόνο Δημόσια)
    Η Loggia χρειάζεται ορισμένα δεδομένα για να υλοποιεί εσωτερικές διεργασίες, διαδικασίες και λειτουργίες της πλατφόρμας της που δεν θα ήταν δυνατό να υλοποιηθούν αν δεν παρείχε ελεύθερη πρόσβαση σε ορισμένα δεδομένα χρηστών της.
    • Όνομα: Το όνομα είναι αναγκαίο να είναι ελεύθερο καθώς δίνει την δυνατότητα σε χρήστες να συνδέονται μεταξύ τους ή να ορίζουν ρόλους σε σελίδες.
    • Email: Το email χρησιμοποιείται από την Loggia για προωθητικές ενέργειες, .
    • Εικόνα προφίλ: Η εικόνα του προφίλ σας χρησιμοποιείτε και αυτή για την καλύτερη προβολή και ευκολότερη διασύνδεση μεταξύ χρηστών, σελίδων και ρόλων.
    • Στοιχεία από πλατφόρμες τρίτων: Αν για παράδειγμα χρησιμοποιήσατε την εφαρμογή Facebook Connect για την είσοδο και εγγραφή στις υπηρεσίες της Loggia τότε τα στοιχεία που ορίζονται σαν δημόσια έχουν να κάνουν με τις ρυθμίσεις που διαθέτετε στην κάθε πλατφόρμα. Η Loggia δεν μπορεί να ελέγξει και ως εκ τούτου δεν μπορεί να τα διαφυλάξει.
  3. Πώς χρησιμοποιούμε τις πληροφορίες που λαμβάνουμε από εσάς
   Οι πληροφορίες σας χρησιμοποιούνται ανάλογα τις υπηρεσίες και προϊόντα που ζητάτε από την Loggia. Τα στοιχεία του προφίλ σας καταγράφονται στην καρτέλα σας:
   1. Για λόγους υποστήριξης
   2. Για την πραγματοποίηση χρεώσεων
   3. Για την παροχή καλύτερης εμπειρίας της πλατφόρμας
   4. Για διαφημιστικούς σκοπούς
   5. Για ανάλυση και οργάνωση των δεδομένων της Loggia
   Η διαχείριση των παραπάνω πληροφοριών παρέχεται στη Loggia η δυνατότητα να παρέχει τα προϊόντα και υπηρεσίες που οι χρήστες επέλεξαν για την ποιότητα και εμπειρία που προσφέρουν.
  4. Διαγραφή ή απενεργοποίηση του λογαριασμού Χρήστη
   Αν θέλετε να σταματήσετε να χρησιμοποιείτε την Loggia ή ένα από τα προϊόντα ή υπηρεσίες της μπορείτε να απενεργοποιήσετε ή και να διαγράψετε τον λογαριασμό χρήστη σας.
   1. Απενεργοποίηση λογαριασμού χρήστη
    Η απενεργοποίηση του λογαριασμού σας αποκρύπτει όλα τα στοιχεία του προφίλ σας από κάθε συνδεμένη δραστηριότητα που έχετε στην Loggia, όπως σελίδες, εφαρμογές, άλλους χρήστες. Παράλληλα αφαιρεί τον όρο δημόσια από κάθε σημείο του περιεχομένου σας.
    Λογαριασμοί χρηστών που είναι απενεργοποιημένοι δεν μπορούν να κάνουν χρήση των προϊόντων ή υπηρεσιών της Loggia καθώς έχουν πρόσβαση μόνο στα στοιχεία του ατομικού τους προφίλ.
   2. Διαγραφή λογαριασμού χρήστη
    Η διαγραφή ενός λογαριασμού αφαιρεί όλα τα στοιχεία από την βάση δεδομένων της Loggia και όλων των συνδεμένων προϊόντων ή υπηρεσιών. Για λόγους ασφαλείας ή δυνατότητα επαναφοράς, η Loggia διατηρεί τα στοιχεία σε ασφαλή βάση (χωρίς την δυνατότητα προβολής από τρίτους ούτε από τον ίδιο τον χρήστη) για ένα μήνα.
Ημερομηνία τελευταίας αναθεώρησης 11 Οκτωβρίου 2018

Το παρόν συμπληρώνεται από τους Ορισμούς, Λύσεις, Τροποποιήσεις, Επίλυση διαφορών και άλλα που αναφέρονται στην "Δήλωση δικαιωμάτων και υποχρεώσεων".

Το πρωτότυπο κείμενο της συμφωνίας έχει συνταχθεί στα Ελληνικά. Στο βαθμό που οποιαδήποτε μετάφραση της παρούσας συμφωνίας έρχεται σε διένεξη με την Ελληνική έκδοση, η Ελληνική έκδοση υπερισχύει.