Όροι / Προϋποθέσεις αγοράς και χρήσεις προϊόντων, υπηρεσιών, λογισμικού Loggia.

Πολιτική χρήσης εφαρμογών

Σύντομα θα δημοσιεύσουμε την πολιτική χρήσης εφαρμογών. Σε περίπτωση που αυτό σας αποτρέπει να εισέλθετε στον χώρο πελατών η να εγγραφείτε στην Loggia παρακαλούμε περιμένετε την δημοσίευσή του.

Ημερομηνία τελευταίας αναθεώρησης 17 Αυγούστου 2013

Το παρόν συμπληρώνεται από τους Ορισμούς, Λύσεις, Τροποποιήσεις, Επίλυση διαφορών και άλλα που αναφέρονται στην "Δήλωση δικαιωμάτων και υποχρεώσεων".

Το πρωτότυπο κείμενο της συμφωνίας έχει συνταχθεί στα Ελληνικά. Στο βαθμό που οποιαδήποτε μετάφραση της παρούσας συμφωνίας έρχεται σε διένεξη με την Ελληνική έκδοση, η Ελληνική έκδοση υπερισχύει.